EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO 4.6. UZGOJ RIBE

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

UZGOJ RIBE

VODE STAJAČICE I VODENE AKUMULACIJE
Dolaskom toplih dana u svim vodenim akumulacijama sa sporim protokom vode ili stajaćim vodama (akumulacije za navodnjavanje, bare, ribnjaci) dolazi do rasta i bujanja lebdećih i plutajućih algi i planktona, koji vodu čine mutnom i ubrzano troše kisik iz vode, pa su glavni uzrok pomora ribe u ribnjacima i vodama stajačicama. Istovremeno se na dnu ovih akumulacija naglo gomilaju slojevi mulja organskog porijekla. Kako bi održali kvalitetu ovakvih voda tijekom ljetnih mjeseci, potrebno je primijeniti tehnologiju efektivnih mikroorganizama. Naime, primjenom EM AKTIV-a koji prskamo u vodu po obodu ovakvih akumulacija, dolazi do razgradnje lebdeće flore i faune, kao i nagomilanog mulja, biljke po rubovima se bolje ukorjenjuju i više koriste hranjive tvari iz ribnjaka, te time dugoročno smanjuju rast algi u ribnjaku. Time se bistri i voda, koja postaje prozirna do dna. Uporaba naših preparata nije štetna za životinje i biljke u ribnjaku ili akumulaciji, a izlovljena riba se može odmah konzumirati.

DOZIRANJE
• Za akumulacije manje od 40 m³  vode - tretmani jednom mjesečno - doza po tretmanu na 1000 litara vode:
- 1 litra EM AKTIV-a (EM AKTIV razblažiti sa vodom iz jezera / akumulacije u omjeru 1:1)
- 250 grama KERAMIČKOG PRAHA
- 250 grama BIOLIT KAMENOG BRAŠNA
• Za akumulacije veće od 40 m³ vode - tretmani pet puta godišnje - doza po tretmanu na 10 000 litara vode:
    - 1 litra EM AKTIV-a (EM AKTIV razblažiti sa vodom iz jezera/akumulacije u omjeru 1:1)
    - 250 grama KERAMIČKOG PRAHA
    - 250 grama BIOLIT KAMENOG BRAŠNA

NAČINI PRIMJENE
1. PRSKANJE LEĐNIM ILI DRUGIM PRSKALICAMA - uz obalu akumulacije tretmane radimo češće - svakih 3-5 dana vodeći računa o ukupnoj potrebnoj količini sredstva za akumulaciju.

2. SIPOREKS BLOKOVI NATOPLJENI U EM AKTIV
- natapaju se u EM AKTIV-u dok ne upiju sredstvo (od bijele boje dođu do smeđe) i zatim bacaju u vodu, gdje se sidre uz pomoć praznih plastičnih posuda.

3. BIO-TUBA
- u posebno konstruiranu platnenu vrećicu (bio-tuba) se stavlja BIOLIT KAMENO BRAŠNO, koje natapamo u EM AKTIV-u i zatim spuštamo u vodu na kritičnim mjestima.

4. TANGOS KUGLICE
- za velike vodene površine od smjese BIOLIT KAMENOG BRAŠNA, KERAMIČKOG PRAHA i EM AKTIV-a se naprave kuglice koje se bacaju u jezero na veće udaljenosti.