EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO 4.2. UZGOJ GOVEDA

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

UZGOJ GOVEDA

HRANIDBA ŽIVOTINJA – VETEMA FBE

Mliječne krave

Dodavati 0,4 – 0,7% Veteme FBE u odnosu na suhu tvar krmiva

  • Tijekom prvog mjeseca korištenja ovoga sredstva dodaje se po 150 ml / grlu dnevno

  • Poslije se dodaje 75 ml / grlu dnevno

Telad

Dodavati 0,4 – 0,7% Veteme FBE u odnosu na suhu tvar krmiva

  • Tijekom prvog mjeseca korištenja ovoga sredstva dodaje se po 15 ml / grlu dnevno

  • Poslije se dodaje 10 ml / grlu dnevno

Junad

Dodavati 0,4 – 0,7% Veteme FBE u odnosu na suhu tvar krmiva

Junad do 1 godine starosti:

  • Tijekom prvog mjeseca korištenja ovoga sredstva dodaje se po 50 ml / grlu dnevno

  • Poslije se dodaje 20 ml / grlu dnevno

Junad preko 1 godine starosti:

  • Tijekom prvog mjeseca korištenja ovoga sredstva dodaje se po 100 ml / grlu dnevno

  • Poslije se dodaje 40 ml / grlu dnevno

Goveda za tov

Dodavati 0,4 – 0,7% Veteme FBE u odnosu na suhu tvar krmiva

  • dodaje se 45 ml / grlu dnevno

ČIŠĆENJE I PRANJE OBJEKTA

Receptura: eMC STALLREINIGER u omjeru 1:1000
(1 litra eMC STALLREINIGER-a + 1000 litara vode)
Prije ulaska životinja u objekat neophodno ga je oprati probiotičkim sredstvom za čišćenje. U visoko tlačni uređaj (leđna ili ručna prskalica) potrebno je uliti eMC STALLREINIGER u omjeru 1:1000.
Objekat temeljito očistiti i isprati sa vodom. Posebnu pažnju obratiti na uglove, pukotine, otvore itd.

TRETMAN STELJE (RECEPTURA ZA 100 m²)
Receptura: 15 litara Veteme DEO + 50 litara vode
Jednom tjedno ravnomjerno poprskati stelju

TRETMAN PROSTORA ZA ŽIVOTINJE (RECEPTURA ZA 100 m²)
Receptura: 4-5 litara Veteme DEO
Vetema DEO u omjeru 1:1 (vode) se nanosi 2-4 * tjedno u obliku fino raspršene magle u određenim vremenskim intervalima

Receptura za ljetni period: 5 litara Vetema DEO tjedno / 100 m² u omjeru 1:10
(5 litara Vetema DEO + 50 litara vode)
Receptura za zimski period: 5 litara Vetema DEO / 100 m² u omjeru 1:1
(5 litara Vetema DEO + 5 litara vode)
U prvom mjesecu tretman je potrebno raditi 4 puta tjedno, a nakon toga 2 puta tjedno. Najbolji učinak postiže se sa fiksno instaliranim raspršivačima sa vremenskim doziranjem. Ljeti se uključuju svakih pola sata, a zimi se uključuju svakih sat vremena.

TRETMAN KANALA ZA ODVOD
Receptura: 15 litara Veteme DEO + 50 litara vode
Otopinu ravnomjerno raspršiti po kanalima za odvod. Postupak ponavljati 1-2 * tjedno

NJEGA PAPAKA
Receptura: 100 ml Vetema DEO u 900 ml vode (1 litra Vetema DEO / 9 litara vode) 1 litra Veteme DEO u kupku za 20 goveda
U prvom mjesecu vodu je potrebno mijenjati svaki dan, a zatim svaki drugi dan.

TRETMAN GNOJA I GNOJNICE
Receptura: 1-2 litre Septic VET / m³ materijala.
Jednom tjedno prskati kanale za odvod gnojnice i stajskog gnoja Septic VET-om.
Preporučujemo dodavanje
Vetema CARBON u dozi od 2-3 kg / m³ materijala i Terra LIT Si KAMENOG BRAŠNA u dozi 1-2 kg / m³ materijala.