EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Šećerna repa

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Šećerna repa

TRETMAN TLA:

30-40 litara/ha

Terra Condi razblažiti sa vodom (180-300 litara) i inkorporirati u tlo (10-15 cm dubine) 10 dana prije sjetve ili/i na biljne ostatke.

FOLIJARNI TRETMANI TIJEKOM VEGETACIJE:

Faza 2 prava lista: 7 litara / ha Condi Agro (180-300 litara vode) / tretmanu

Faza 6 listova: 7 litara / ha Condi Agro (180-300 litara vode) / tretmanu

Faza 8 listova: 7 litara / ha Condi Agro (180-300 litara vode) / tretmanu


Učinak primjene na plodnost:

Mikroorganizmi iz tla su pogonska sila koja pokreće sve biokemijske procese i transformacije koje se događaju u tlu. Njihova količina i djelovanje često predstavljaju izravan indikator kakvoće, plodnosti i produktivnosti tla. Primjenom EM mikrobne kulture na tlo, povećavamo vrstu i količinu mikroorganizama u tlu. Folijarna primjena EM-a rezultira povećanjem broja beneficijskih mikroorganizama na površini listova ili filosferi. Korisni (Efektivni) mikroorganizmi (EM) tijekom folijarne primjene inhibiraju razvoj štetnih biljnih patogena, tj. fitopatogena i time pružaju zaštitu biljci tijekom biološkog uzgoja nadzor nad razvojem patogenih rodova mikroorganizama.