EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Rajčica

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Rajčica

TRETMAN TLA: 20 – 40 litara/ha

Za površinu od 1 hektara Terra Condi u dozi od 20-40 litara se pomiješa sa 180-300 litara vode te prskalicom poprskati željenu površinu. Prskanje obaviti ujutro ili navečer, kada nema vjetra i jake insolacije. Odmah nakon prskanja površinu plitko zaorati, zatanjurati ili prefrezati, kako bi se mikroorganizmi unijeli u tlo u sloj dubine 10-15 centimetara. Navedeni zahvat treba obaviti 10 do 15 dana prije sadnje (sjetve). Radi jačega djelovanja na patogene dodaje se Vital Tricho u dozi od 2 kilograma/ha koji sadrži gljivice iz roda Trichorderma.

Potrebna doza po hektaru (kada se koristi prskalica)

  • 20-40 litara Terra Condi-a

  • 2 kg Vital Tricho

  • 180-300 litara vode

TRETMANI TIJEKOM VEGETACIJE:

Kada biljka ima šest listova, tretman Condi Vegom vršiti redovito svaki tjedan. Važan je tretman sa obadvije strane lista. Condi Vega se može dodavati u sustav navodnjavanja kap po kap ili zajedno sa tekućim mineralnim gnojivima, kao i drugim zaštitnim sredstvima. Osnovni tretman lisne površine Condi Vegom može se kombinirati sa Vital Thio i/ili Vital Tricho preparatima.

Preporuka tretiranja po hektaru (kada se koristi prskalica)

  • Prva dva mjeseca: 2-4 litre Condi Vega (300 litara vode) / tretmanu

  • Nakon dva mjeseca: 4-6 litara Condi Vega (600 litara vode) / tretmanu

  • 1 kg Vital Tricho (kada je 50% biljaka u punom cvatu a poslije tretmane ponavljati svakih 7-10 dana (broj tretmana 2-3)

  • 1,5 litara Vital Thio (početak vegetacije, pred cvatnju, nakon cvatnje, zametanje plodova, početak zriobe, puna zrioba)


Učinak primjene na plodnost:

Mikroorganizmi iz tla su pogonska sila koja pokreće sve biokemijske procese i transformacije koje se događaju u tlu. Njihova količina i djelovanje često predstavljaju izravan indikator kakvoće, plodnosti i produktivnosti tla. Primjenom korisnih mikroorganizama na tlo, povećavamo vrstu i količinu mikroorganizama u tlu. Folijarna primjena korisnih mikroorganizama rezultira povećanjem broja beneficijskih mikroorganizama na površini listova ili filosferi. Korisni mikroorganizmi tijekom folijarne primjene inhibiraju razvoj štetnih biljnih patogena, tj. fitopatogena i time pružaju zaštitu biljci tijekom biološkog uzgoja nadzor nad razvojem patogenih rodova mikroorganizama.