EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO 4.3. Ovčarstvo i kozarstvo

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

UZGOJ KOZA I OVACA

TRI KORAKA DO ČISTOG ŽIVOTNOG PROSTORA ZA VAŠE ŽIVOTINJE

1. ČIŠĆENJE I PRANJE OBJEKTA

Receptura: eMC STALLREINIGER u omjeru 1:1000
(1 litra eMC STALLREINIGER-a + 1000 litara vode)
Prije ulaska životinja u objekat neophodno ga je oprati probiotičkim sredstvom za čišćenje. U visoko tlačni uređaj (leđna ili ručna prskalica) potrebno je uliti eMC STALLREINIGER u omjeru 1:1000.
Objekat temeljito očistiti i isprati sa vodom. Posebnu pažnju obratiti na uglove, pukotine, otvore itd.

TRETMAN PRIJE UVOĐENJA ŽIVOTINJA U PROSTOR
Receptura: 0,15 litara Veteme DEO / m² u omjeru 1:10 (0,15 litara Vetema DEO + 1,5 litara vode).
U visoko tlačni uređaj (leđna ili ručna prskalica) dodati Vetemu DEO i vodu prema navedenoj recepturi. Ravnomjerno prskati po prostoru (rešetke) ili stelji (slama, sijeno). Ovaj omjer je optimalan kao bi se osigurala dobra prozračnost i reducirala prašina u objektu.

2. DEODORIZACIJA PROSTORA
Receptura za ljetni period: 5 litara Vetema DEO tjedno / 100 m² u omjeru 1:10
(5 litara Vetema DEO + 50 litara vode)
Receptura za zimski period: 5 litara Vetema DEO / 100 m² u omjeru 1:1
(5 litara Vetema DEO + 5 litara vode)
U prvom mjesecu tretman je potrebno raditi 4-5 puta tjedno, a nakon toga 3 puta tjedno. Najbolji učinak postiže se sa fiksno instaliranim raspršivačima sa vremenskim doziranjem. Ljeti se uključuju svakih pola sata, a zimi se uključuju svakih sat vremena.

3. TRETMAN GNOJA I GNOJNICE
Receptura: 1-2 litre Septic VET / m³ materijala.
Jednom tjedno prskati kanale za odvod gnojnice i stajskog gnoja Septic VET-om.
Preporučujemo dodavanje Vetema CARBON u dozi od 2-3 kg / m³ materijala i Terra LIT Si KAMENOG BRAŠNA u dozi 1-2 kg / m³ materijala.