EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Kupusnjače

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Kupusnjače

KUPUS, KELJ, CVJETAČA

TRETMAN TLA: 20 – 40 litara/ha

Za površinu od 1 hektara Terra Condi u dozi od 20-40 litara se pomiješa sa 180-300 litara vode te prskalicom poprskati željenu površinu. Prskanje obaviti ujutro ili navečer, kada nema vjetra i jake insolacije. Odmah nakon prskanja površinu plitko zaorati, zatanjurati ili prefrezati, kako bi se mikroorganizmi unijeli u tlo u sloj dubine 10-15 centimetara. Navedeni zahvat treba obaviti 10 do 15 dana prije sadnje (sjetve). Radi jačega djelovanja na patogene dodaje se Vital Tricho u dozi od 2 kilograma/ha koji sadrži gljivice iz roda Trichorderma.

Potrebna doza po hektaru (kada se koristi prskalica)

  • 20-40 litara Terra Condi-a

  • 2 kg Vital Tricho

  • 180-300 litara vode

TRETMAN PRESADNICA


Tri dana nakon presađivanja presadnice tretiramo sa 3% koncentracijom
Condi Vege (3 litre Condi Vega u 97 litara vode). Potrebno je pripremiti oko 12-15 litara pripravka za površinu od 100 m².

TRETMAN TIJEKOM VEGETACIJE:


Folijarna primjena se radi sa 5-7 litaraCondi Vege po hektaru u 180-300 litara vode. Izvršiti 4-5 tretmana samostalno ili u kombinaciji sa tretmanima zaštite. Naši preparati se mogu dodavati uz navodnjavanje kap na kap ili tekuća mineralna gnojiva.
 Osnovni tretman lisne površine Condi Vegom može se kombinirati sa Vital Thio i/ili Vital Tricho preparatima.Učinak primjene na plodnost:

Mikroorganizmi iz tla su pogonska sila koja pokreće sve biokemijske procese i transformacije koje se događaju u tlu. Njihova količina i djelovanje često predstavljaju izravan indikator kakvoće, plodnosti i produktivnosti tla. Primjenom korisnih mikroorganizama na tlo, povećavamo vrstu i količinu mikroorganizama u tlu. Folijarna primjena korisnih mikroorganizama rezultira povećanjem broja beneficijskih mikroorganizama na površini listova ili filosferi. Korisni mikroorganizmi tijekom folijarne primjene inhibiraju razvoj štetnih biljnih patogena, tj. fitopatogena i time pružaju zaštitu biljci tijekom biološkog uzgoja nadzor nad razvojem patogenih rodova mikroorganizama.