EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Kompostiranje

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Kompostiranje

Što se može kompostirati?

Biootpad bogat dušikom ("zeleni materijal"): sirovi ostaci voća i povrća, talog kave, vrećice čaja, ljuske od jaja, kora agruma, kora krumpira, pokošena trava, itd.

Biootpad bogat ugljikom ("smeđi materijal"): uvelo cvijeće, korovi, usitnjeno granje, lišće, ostaci kod orezivanja voćaka i vinove loze, itd.

NE KOMPOSTIRATI: osjemenjene korove, ljuske i lišće oraha, bolesne biljke, meso, kosti, ribu, velike količine novinskog papira, kemikalije, plastiku, itd.

Za uspješan i pravilan tijek kompostiranja važan je povoljan početni omjer ugljika i dušika (CN odnos), koji u optimalnim slučajevima iznosi 30:1, jer mikroorganizmi za svoje potrebe koriste 30 dijelova ugljika (C ili "smeđi materijal") na svaki potrošeni udjel dušika (N ili "zeleni materijal").

Točan omjer "zelenog" i "smeđeg" ne postoji, ali se preporučuje koristiti 2/3 "smeđeg" i 1/3 "zelenog" materijala prilikom slaganja kompostne hrpe. Tijekom procesa kompostiranja udjel ugljika se stalno smanjuje, a dušika pomalo raste, pa je na kraju procesa optimalni CN odnos 10:1 koliki je i u najplodnijem humusu.

Primjenom Micro Complex Compost-a potiče se razgradnja organske tvari i ona teče ujednačeno i kontinuirano u cijeloj kompostnoj hrpi, te time sprječava procese truljenja i nastajanje neugodnih mirisa. Kompostna masa tretirana Micro Complex Compost-om omogućuje brzo stvaranje šupljikave mase koja omogućuje pristup kisiku kroz kompostnu hrpu. Istovremeno, anaerobni džepovi u kompostnoj masi postaju prozračni, pa se kvaliteta komposta poboljšava, a potrebno vrijeme kompostiranja skraćuje. Stoga je potreba za prevrtanjem mase smanjena na minimum, a time se smanjuju i troškovi kompostiranja.