EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Kompostiranje bio otpada

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Kompostiranje bio otpada

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

Kompostiranjem biootpada se u kontroliranim uvjetima odvija razgradnja organske tvari u stabilno stanje u kojemu dobivamo koristan proizvod koji može poslužiti kao poboljšivač tla. U procesu kompostiranja ključnu ulogu imaju mikroorganizmi koji uz odgovarajući stupanj vlažnosti i kisika prerađuju organsku tvar u kompost. Na brzinu procesa kompostiranja ograničavajući činitelj je udjel ugljika i dušika u sastavu organske tvari, jer su ta dva elementa neophodna za mikrobiološku aktivnost i rast. Naime, ugljik (C) je izvor energije, a dušik (N) je neophodan za rast mikroorganizama koji sudjeluju u procesu kompostiranja organske tvari. Stoga dodavanje kultura mikroorganizama u kompostnu masu može značajno utjecati na brzinu kompostiranja i kvalitetu kompostne mase.

Doziranje:

  • 2 litre Micro Complex Compost-a / m³ materijala

  • 1 kg Terra Lit Si / m³ materijala

Uputa:

pripremiti podlogu za kompostiranje da bude zbijena i vodonepropusna površina. Izmiješati smjesu materijala za kompostiranje (2/3 biootpad bogat ugljikom – „smeđi materijal“ i 1/3 biootpad bogat dušikom – „zeleni materijal“ ). Utvrditi vlažnost kompostne mase, koja treba biti 35-40% vlažnosti, te po potrebi dodati vodu. Slagati sloj zemlje, sloj Terra Lit Si, sloj smjese za kompostiranje (biootpada) i poprskati ga Micro Complex Compost-om, pa zatim ponoviti postupak dok god imamo materijala za kompostiranje. Zadnji sloj mora biti zemlja, a dovršenu kompostnu hrpu treba pokriti UV folijom.

Prednosti primjene:

  • ubrzava se proces razgradnje

  • spriječava se proces truljena i pojava neugodnih mirisa

  • nadzor nad patogenim mikroorganizmima

  • kraće vrijeme kompostiranja

  • manji troškovi kompostiranja

  • izbjegava se kontunuirano prevrtanje mase

  • finalni proizvod visoke kvalitete