EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Higijena voznog parka

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Higijena voznog parka

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se vozilima za komunalni otpad jednom ili dva puta tjedno. Takav otpad idealno je stanište za razvoj sulfit-reducirajućih bakterija koje su glavni uzročnici pojave neugodnih mirisa amonijaka i sumporovodika. Otpad se odvozi i zbrinjava na odlagalištima otpada.

ČIŠĆENJE I PRANJE VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD


Tretman čišćenja i pranja vozila za komunalni otpad provodi se nakon odlaganja otpada.

Doziranje:

  • Micro Cleaner Limun-bor razrijediti sa vodom u omjeru 1:10

    (1 litru sredstva dodati u 10 litara vode)

Uputa:

U visoko tlačni uređaj (leđna ili ručna prskalica) dodati Micro Cleaner Limun-bor i vodu prema navedenoj recepturi te raspršiti po unutarnjoj i vanjskoj strani vozila za komunalni otpad. Posebnu pažnju obratiti na uglove vozila.

HIGIJENA VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD

Nakon čišćenja i pranja potrebno je održavati higijenu vozila za komunalni otpad.

Doziranje:

  • 5 litara Micro Complex Control-a / vozilo za komunalni otpad

Uputa:

U ručnu ili leđnu prskalicu uliti Micro Complex Control te raspršiti po unutarnjoj i vanjskoj strani vozila za komunalni otpad. Posebnu pažnju obratiti na uglove vozila na kojima zaostaju otpaci organskog porijekla. Prskanje provoditi po završetku dovoza komunalnog otpada ili po pojavi neugodnih mirisa.