EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Gradske otpadne vode

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Gradske otpadne vode

TRETMAN CJEVOVODA U SUSTAVU JAVNE ODVODNJE
U cjevovodima se pojavljuju neugodni mirisi, od kojih su osobiti neugodni amonijak i sumporovodik (NH3 i H2S), koji se mogu u vrlo kratkom vremenskom periodu, ukloniti primjenom Micro Complex linije proizvoda.

Fermentativni mikroorganizmi iz Micro Complex linije proizvoda potiskuju sulfit-reducirajuće bakterije koje stvaraju večinu neugodnih mirisa, te one više nisu u stanju provoditi sumporovodik.

TRETMAN PRECRPNIH STANICA I BIOROTORA
Precrpne stanice i biorotori služe za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz naselja ili dijelova grada. Primjenom Micro Complex linije proizvoda na kritičnim točkama u sustavu odvodnje, jamči se konstantno antikorozivno i antioksidativno djelovanje korisnih mikroorganizama koji unutar cjevovoda i crpki tvore zaštitni mikrobni sloj i time potiču proces razgradnje nečistoća i otpada. Budući da se tretman vrši na kritičnim točkama sustava odvodnje, skraćuje se ukupno vrijeme potrebno za pročišćavanje otpadnih voda.