EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO 01 Poljoprivreda

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

01 Poljoprivreda

Terra Condi

Sredstvo za tretman tla i biljnih ostataka u ratarstvu i povrtlarstvu, stimulator razgradnje organske tvari i sredstvo za kompostiranje organskih ostataka

Ubrzava proces razgradnje žetvenih ostataka u tlu, pobuđuje klijavost sjemena, jača razvoj korijena biljaka, povećava dostupnost biljnih hranjiva u zoni korijena (N, P, K i ostalih makro i mikrohranjiva), obogaćuje tlo korisnim mikroorganizmima i uz višegodišnje tretmane poboljšava strukturu, fizikalno-kemijska svojstva i vodno-zračne odnose u tlu. Potiče plodnost tla i stvaranje humusnih tvari, te potiče i ubrzava proces kompostiranja organskih ostataka.

Način upotrebe:

Ratarstvo: prskanje žetvenih ostataka u dozi od 15 l/ha (i) ili u proljeće prije sjetve u dozi od 15 l/ha razrijeđeno u 180 – 300 litara vode (samostalno ili sa pesticidima i drugim hranjivima)

Povrtlarstvo na otvorenom: prskanje prije obrade tla u dozi od 20 l/ha (samostalno ili sa pesticidima i drugim hranjivima); natapanje presadnica u kontejnerima prije presađivanja na način da se Terra Condi razblaži sa vodom 1:10 (1 litra Terra Condi u 10 litara vode)

Maslinarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo: Prskanje između redova prije obrade ili malčiranja u dozi od 5 l/ha više puta (4-6) tokom vegetacije; natapanje sadnica prije presađivanja (natapati barem ½ sata) na način da se Terra Condi razblaži sa vodom 1:10 (1 litra Terra Condi u 10 litara vode)

Kompostiranje organskih ostataka u poljoprivredi: doza 1-2 litre na 1 m³ mase

Terra Condi S

Sredstvo za tretman i pooljšavanje tla u staklenicima i plastenicima, sustavima za navodnjavanje i hidroponiju

Pobuđuje klijavost sjemena, jača razvoj korijenovog sustava, poboljšava usvajanje hranjiva u biljku, suzbija pojavu patogenenih mikroorganizama, obogaćuje tlo mikrobnom biomasom. U hidroponima održava dobro zdravstveno stanje nasada, poboljšava kvalitetu proizvoda, prevenira pojavu bujanja algi i začepljivanje hidroponskog sustava. U sustavima navodnjavanja djeluje protiv biljnih bolesti, pospješuje usvajanje hranjiva u biljku i čuva strukturu tla.

Način upotrebe:

Prskanje tla u plastenicima prije obrade u dozi od 4 l/1000 m² (samostalno ili sa pesticidima i drugim hranjivima). U hidropone i sustave za navodnjavanje „kap na kap“ na svakih 10 000 litara vode (10 m³) dodavati 1 litru sredstva Terra Condi S ili svakih 10-14 dana dodavati 1 litru bez obzira na utrošak vode

Terra Seed

Sredstvo za tretman sjemena u ratastvu i povrtlarstvu, oživljavanje sadnica i reznica u voćarstvu i rasadničarstvu

Povećava klijavost sjemena i razvoj klijanaca, jača razvoj korijena i povećava pristupačnost svih hranjiva u zoni korijena mlade biljke. Uspješno suzbija pojavu patogena u tlu koji izazivaju bolesti. Sadrži više sojeva asocijativnih bakterija koje vežu dušik iz atmosfere i naseljavaju površinu korijena soje i drugih uzgajanih biljaka.

Način upotrebe:

Ratarstvo i povrtlarstvo: svakih 100 kg sjemena prskati prije sjetve sa 0,5-1 litrom sredstva Terra Seed bez razrijeđivanja sa vodom

Voćarstvo i rasadničarstvo: sjeme u tankom sloju poprskati i sijati, korijenje sadnica i reznice prije sadnje natapati barem ½ sata bez razrijeđivanja

Condi Agro

Stimulator rasta i sredstvo za folijarne tretmane svih ratarskih kultura

Koristi se za folijarne tretmane svih ratarskih i krmnih kultura (djetelinsko-travnih smjesa, lucerne, sirka, travnjaka i pašnjaka) čime se pospješuje bujniji rast i razvoj tretiranih biljaka, cvatnja i zametanje svih elemenata prinosa što dovodi do povećanja prinosa i kvalitete uroda. Imunitet tretiranih biljaka se povećava i one nisu podložne bolestima.

Način upotrebe:

Prskanje tijekom vegetacije svih ratarskih kultura u dozama od 5 do 7 litara po hektaru u 2 do 3 navrata (samostalno ili sa pesticidima i drugim hranjivima) u 180 do 300 litara vode po hektaru.

Condi Vega

Stimulator rasta i sredstvo za folijarne tretmane svih povrtlarskih kultura

Za folijarne tretmane svih povrtlarskih kultura radi poticanja bujnijeg rasta klijanaca, presadnica i biljaka. Potiče bolje zametanje cvjetova i plodova, koji su ujednačeniji i imaju bolju kvalitetu. Uz učestalije tretmane znatno se podiže imunitet biljaka i one nisu podložne bolestima i napadima patogena.

Način upotrebe:

Prskanje tijekom vegetacije svih povrtlarskih kultura u dozama od 5 do 7 litara po hektaru u 3 do 5 navrata (samostalno ili sa pesticidima i drugim hranjivima) u 180 do 300 litara vode po hektaru.

Condi Fruit MVV

Stimulator rasta i sredstvo za folijarne tretmane u maslinarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu

Za folijarne tretmane maslina, svih vrsta voća, te vinove loze radi bujnijeg rasta i razvoja tretiranih nasada, bolje cvatnje i zametanja plodova, te poboljšavanja prinosa i kvalitete. Učestali tretmani izrazito podižu imunitet tretiranih nasada, pa su one manje podložne bolestima i infekcijama.

Način upotrebe:

Prskanje nasada tijekom vegetacije u dozama od 5 do 7 litara po hektaru u 4 do 6 navrata (samostalno ili sa pesticidima i drugim hranjivima) u 180 do 300 litara vode po hektaru.